Welcome to YingXian School of Philanthropy!

YU Jianxing

Chair Professor
Cheung Kong Scholars
the President of ZJSU

CHENG Gang

Distinguished Professor
Dean of Yingxian School of Philanthropy

XU Yueqian

Professor
Executive Dean of Yingxian School of Philanthropy

ZHOU Jun

Professor
Deputy Dean of Yingxian School of Philanthropy

YANG Fangfang

Professor

ZHANG Kangzhi

Professor
Chair Professor of Cheung Kong Scholars Programme

YU Rongjian

Professor
Dean of School of Business Administration

WANG Jinjun

Professor
Dean of School of Public Administration

MA Liang

Professor

GAO Yan

Professor
President of Academy of Humanities and Social Sciences

WU Bo

Professor

QU Liang

Professor

SUN Yuan

Professor

MA Dan

Professor Dean of Tailong Finance School of ZJSU

QIU Yi

Professor
Dean of Beijing Research Institute

CHEN Daqiang

​Professor
Deputy Director of Talent Development Office

JIANG Xin

Professor

GE Xiaochun

Associate Professor

CHEN Xin

Associate Professor
Deputy Director of Strategic Planning Office of ZJSU

CEN Jie

Associate Professor

ZHU He

Lecturer

GU Lingyan

Lecturer

JIANG Yazhou

Lecturer

FAN Chao

Lecturer

LIN Li

Lecturer

HU Shuang

Lecturer

YE Li

Lecturer